การรับประกันสินค้า

SERIAL NUMBER
วันผลิต
ลงทะเบียนวันที่
สถานะการรับประกัน
คำเตือน: การรับประกันสินค้ามีระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนรับประกันสินค้า หากการลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ไม่สมบูรณ์ ระยะประกันจะเริ่มนับจากวันผลิตที่ถูกบันทึกโดยผู้ผลิต (ible Techonolgy) กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน