ตรวจสอบสถานะการรับประกัน

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเท่านั้น

จะหา Serial Number ได้อย่างไร
Serial Number *
คำเตือน: การรับประกันสินค้ามีระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนรับประกันสินค้า หากการลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ไม่สมบูรณ์ ระยะประกันจะเริ่มนับจากวันผลิตที่ถูกบันทึกโดยผู้ผลิต (ible Techonolgy) กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม