PROVERITE STATUS GARANCIJE

Samo za registrovane kupce

Gde se nalaze moj serijski broj i verifikacioni kod
Serijski broj *

Podsetnik:

Ograničena garancija traje dvanaest (12) meseci od datuma registracije proizvoda.
Ako registracija putem garancije na mreži nije završena, datum proizvodnje koji je zabeležio ible smatraće se početkom Garantnog perioda.
Za bilo kakva pitanja u vezi sa Garantnim rokom kontaktirajte lokalnog distributera.

Treba vam dodatna pomoć