Airvida – Nosivi prečišćivač vazduha

99,7% stopa uklanjanja Coronavirusa

(Nacionalni park za biotehnološka istraživanja, Tajvan)

 

 

Rezultati testiranja stope uklanjanja virusa za Airvidu od strane autoritativne laboratorije

 

 

 

 

.Airvida je uklonila 99,7% koronovirusa iz vazduha 1
(Nacionalni park za biotehnološka istraživanja, Tajvan)

 

.Airvida je uklonila 99,9% virusa iz vazduha 2
(Kitasato Istraživački centar za nauku o životnoj sredini, Japan)

 

 

Pogledajte zvanični izveštaj o ispitivanju EIDD-ID Core-2021008-006-002-R iz Nacionalnog parka za biotehnološka istraživanja (Tajvan). Test virus je humani koronavirus 229E (HCoV-229E; ATCC VR-740)

2 Pogledajte zvanični izveštaj o ispitivanju 2020_0031 Japanskog Kitasato istraživačkog centra za nauku o životnoj sredini. Testirana je Escherichia coli fag MS2 NBRC 102619

ible Airvida Coronavirus Removal Test Report

Na koji način Airvida uklanja koronavirus iz vazduha?

ible Airvida Na Koji Način Airvida Uklanja Koronavirus Iz Vazduha

Koronavirus/virus je sačinjen od kapsida, spajk proteina i RNA
Uticajem na omotač virusa (kapsid), može se inaktivisati osetljiva struktura RNK koja se nalazi unutar omotača

ible Airvida Remove Coronavirus 2

Airvida generiše preko 2 miliona negativnih jona oko lica korisnika
Negativni joni se vezuju za kapsid i spike proteine, čime se oni prekidaju

ible Airvida Remove Coronavirus 3

Negativni joni nose dovoljno elektrona da unište od 300 do 500 miliona kovalentnih veza
Ova količina elektrona može oštetiti i prekinuti virusne karbon-vodinične veze, čime se on inaktiviše

Prema studiji Univerziteta u Sinsinatiju, stopa prodiranja virusa kroz hiruršku masku je 21 ~ 85%.
Nosivi vazdušni prečišćivač vazduha Airvida poboljšava zaštitu i smanjuje udisanje više od 99,7% koronavirusa, smanjujući suspenziju virusa u blizini nosa i usta.

Airvida Maska

Da li znate?

 

 

Dugotrajna izloženost zagađenoj životnoj sredini povećava stopu smrtnosti od COVID-19.

Povećanje PM2.5 od 1 mikrograma po kubnom metru, povećava stopu smrtnosti pacijenata sa novim koronavirusom za 15%.

 

 

Izvori (Škola javnog zdravlja Harvard T.H. Chan )

Kako Airvida prečišćava vazduh?

ible Airvida PM2.5 Virus Pollen Mechanism 1

Čestice vazduha uključujući
PM2.5, PM10, polen, formaldehid, pasivni dim, kućne ljubimce

ible Airvida PM2.5 Virus Pollen Mechanism 2

Airvida generiše negativne jone
Airvida generiše 2 miliona negativnih jona na svakih 0,6 sekundi u neposrednoj zoni regije lica korisnika

ible Airvida PM2.5 Virus Pollen Mechanism 3

Negativni joni će se pričvrstiti na partikule u neposrednoj blizini
Pretvarajući ih u veće i teže komade koji padaju na zemlju

Test uklanjanja PM2.5 na otvorenom vazduhu

Klinknite na oznaku u centru video snimka

Izveštaj o međunarodnoj laboratorijskoj sertifikaciji

ible Airvida Korona Virus Stopa Uklanjanja

>99.7%

Nacionalni park za biotehnološka istraživanja (Tajvan)
ible Airvida Virus Stopa Uklanjanja

>99.9%

Japanski Kitasato istraživački centar za nauku o životnoj sredini
ible Airvida PM2.5 Stopa Uklanjanja

>99.9%

Japansko udruženje za dugotalasnu infracrvenu svetlost
ible Airvida Polen(alergen) Stopa Uklanjanja

>99.9%

Japansko udruženje za dugotalasnu infracrvenu svetlost
ible Airvida Formaldehid Stopa Uklanjanja

>99.0%

SGS
ible Airvida Bakterije Stopa Uklanjanja

>90.8%

SGS & Sci-tech

Virusi iz vazduha

Polen/Alergeni

PM2.5/Gradski smog

Kućni ljubimci

Međunarodna priznanja

ible Airvida CES Innovation Awards
ible Airvida SNQ Epidemic Prevention Category
ible Airvida UNAIDS Coronavirus Innovation Map

Preporuke korisnika

ible Airvida_Lab Reports

Zvanični rezultati testiranja

Saznaj više o Airvida

Airvida M1 -
Najmanji multifunkcionalni prečišćivač vazduha

ible Airvida M1_Wearable Air Purifier

Airvida C1 -
dizajniran za decu uzrasta 3-10 godina

Airvida L1 -
dizajniran za život u trendu

Airvida C1
x Hello Kitty

ible Airvida C1 X Hello Kitty Nosivi Prečišćivač Vazduha

Potrebne su Vam dodatne informacije