ible Airvida C1_wearable air purifier
Cuộn xuống
ible Airvida C1_wearable air purifier (yellow)
ible Airvida C1_wearable air purifier (yellow)

Màu Vàng Duckling

ible Airvida C1_wearable air purifier (grey)

Màu xám Koal

ible Airvida C1_wearable air purifier (pink)

Màu hồng Piggy

首頁_防止吸入過敏原_Airvida

Giảm thiểu khói bụi, phấn hóa và các chất gây dị ứng có thể hít phải

首頁_防止PM2.5_Airvida

Bụi Mịn PM2.5
Tỷ lệ loại bỏ > 99.9%

首頁_防止細菌_Airvida

Vi khuẩn
Tỷ lệ loại bỏ > 90.7%