ร้านค้าออนไลน์

豐澤FORTRESS_ible Airvida
誠品書店_ible Airvida
J SELECT_ible Airvida
HKTV Mall_ible Airvida
FOCO_ible Airvida
THE CLUB_ible Airvida

ร้านค้า

Broadway
(亚皆老街79号地下至三楼)

2381 9818

Broadway
(豉油街28号地下至二楼)

2359 7899

Broadway
(西洋菜南街80号地下至三楼)

2381 6760

Broadway
(创纪之城第五期APM五楼Xsite2)

3148 1296

Broadway
(德福广场第一期G44号铺)

2753 7309

Broadway
(德福广场第一期G22号铺)

2753 5594

Broadway
(海港城海洋中心三阶341号铺)

2736 7733

Broadway
(荷里活广场二楼202号铺)

3101 1013

Broadway
(又一城MTR-02号铺)

2265 8778

Broadway
(上水广场四楼430号铺)

2653 8373

Broadway
(屯门市广场)

2146 8757

Broadway
(屯门市广场)

2146 8761

Broadway
(众安街43号地下至二楼)

2498 4007

Broadway
(新城市广场第一期六楼613号铺)

2606 7762

Broadway
(教育路16号乐成大厦A-C及D7铺地下至三楼)

2944 7188

Broadway
(将军澳东港城2楼218号铺)

2868 9448

Broadway
(太古城中心4楼410号铺)

2884 0324

Broadway
(时代广场分店 (814号铺))

2506 0228

Broadway
(百德新街恒隆中心地库)

3427 9819

Broadway
(百德新街恒隆中心地下)

3121 4094

Broadway
(西洋菜南街13号地库)

3188 0517

Broadway
(西洋菜南街13号地下)

3188 0288

City Super Logon
(铜锣湾时代广场B1地库)
City Super Logon
(九龙塘又一城UG层01号铺)

2375 8222

City Super Logon
(葵芳新都会广场B1层01号铺)

2732 4120

City Super Logon
(观塘apm一楼21号铺)
City Super Logon
(沙田沙田正街2-8号新城市广场3期2楼A202铺)
Comet Square Co.
(香港九龙旺角弥敦道750号始创中心201-2号铺)

3524 7348

Designer Group Company ( PP shop )
(香港金钟太古广场L2号256号铺)

2918 4811

E-Lifestyle by Sprint-Cass (Hong Kong Airport) | EL1 Shop: 离港层(L7)离境(南)后区域(禁区)
(香港赤鱲角翔天路香港国际机场一号客运大楼)

3793 3357

E-Lifestyle by Sprint-Cass (Hong Kong Airport) | EL2 Shop: 离港层(L7)离境(北)后区域(禁区)
(香港赤鱲角翔天路香港国际机场一号客运大楼)

3793 3357

E-Lifestyle by Sprint-Cass (Hong Kong Airport) | EL3 Shop: 离港层(L6)近2号登机闸口(禁区)
(香港赤鱲角翔天路香港国际机场一号客运大楼)
eslite 诚品书店 | 尖沙咀店
(香港尖沙咀梳士巴利道3号星光行2/F-3/F)

3419 1088

eslite 诚品书店 | 铜锣湾店
(香港铜锣湾轩尼诗道500号希慎广场8/F-10/F)

3419 6789

FOCO Lifestyle & Headphone Pro-Shop
(湾仔轩尼诗道130号湾仔计算机城2楼251号铺)

2955 1120

FOCO Lifestyle & Headphone Pro-Shop
(深水埗钦州街94A高登计算机中心1楼5号铺)

2955 1128

FOCO Lifestyle & Headphone Pro-Shop
(将军澳重华路8号东港城2楼251号铺(港铁坑口站A1出口))

2613 9188

Fortress Ltd ( Techlife )
(沙田新城市广场6楼635-636铺)

2406 0628

Fortress Ltd (techlife)
(马鞍山广场 3 楼 364B 号铺)

2640 8813

Fortress Ltd (techlife)
(青衣城 3 楼 305-307A 号铺)

2186 7213

Fortress Ltd (techlife)
(屯门屯盛街 1 号屯门市广场 1 期地下G002-G007 号铺)

2467 8066

Fortress Ltd (techlife)
(元朗大棠路光华广场1楼)

2479 3328

Fortress Ltd (techlife)
(柯士甸道西 1 号圆方 1 楼1050B 号铺)

2196 8252

Fortress Ltd (techlife)
(九龙将军澳 PopCorn 2, F70 号铺)

2752 1050

Fortress Ltd (techlife)
(九龙黄埔花园第十二期家居庭地库)

2954 2786

Fortress Ltd (techlife)
(旺角664号惠丰中心地下 4-6 号铺)

2787 2625

Fortress Ltd (techlife)
(九龙湾德福广场第一期 G45-51号铺)

2997 3042

Fortress Ltd (techlife)
(太古城中心南商场 4 楼 418 号铺)

2568 2018

Fortress Ltd (techlife)
(铜锣湾时代广场8楼818-821号铺及9楼914-915号铺)

2506 1082

Fortress Ltd (techlife)
(香港中环皇后大道中 33 号万邦行低层地下 1-2 号铺)

2121 1069

Fortress Ltd (techlife)
(九龙尖沙咀海洋中心 3 楼 333A, 333B, 335-7 号铺)

3101 1413

Fortress Ltd (techlife)
(新界大埔超级城 2 楼 564-566 及 570 号铺)

2667 7669

Fortress Ltd (techlife)
(九龙钻石山荷李活广场 2 楼 201 号铺)

2111 1099

Fortress Ltd (techlife)
(九龙观塘创纪之城第 5 期 APM 5 楼 L5-5 号及 L5-6a 号铺)

2468 1360

Ideal Digital
(旺角山东街47-51号星际城市2楼206-207 & 229-230号铺)

2332 4222

J-Select
(尖沙咀梳士巴利道18号K11 MUSEA 4楼402号铺)

3180 3373

J-Select
(香港金钟道88号太古广场2楼214号铺)

3180 3118

J-Select
(九龙塘 又一城 G-28号铺)

3180 3038

J-Select
(沙田 HomeSquare 327-328号铺)

3180 3050

J-Select
(将军澳 PopCorn F57-58号铺)

3180 3450

J-Select
(新界元朗朗日路9号形点I 2楼2005铺)

3180 3014

J-Select
(尖沙咀海港城港威商场3楼3210C铺)

5318 7740

Kings Audio Digital
(深水埗福华街161-175号福仁商场1楼21-22号铺)

2986 9880

Mantung Technology
(九龙深水埗钦州街94A号高登电脑中心1楼83号铺)

3460 5892

Metro Inc. Limited
(香港湾仔轩尼诗道130号湾仔电脑城146号铺)

3594 5757

Metro six
(尖沙咀梳士巴利道18号K11 MUSEA 4楼405A号铺)

3892 3890

MOBO PLUS
(九龙弥敦道750号始创中心2楼266号铺)

5238 0077

NEW YAOHAN
(澳门苏亚利斯博士大马路90号)

2872 5338

Original Technology (HK) Ltd
(澳门南湾大马路669号志豪大厦地下)

2871 7428

Original Technology (HK) Ltd
(氹仔花城利盈地下J铺)

2884 2515

Original Technology (HK) Ltd
(高士德大马路62-64B号)

2852 8168

Original Technology (HK) Ltd
(美狮美高梅124A铺(金狮大堂入口))

2889 8935

S.V SHOP
(旺角奶路臣街8-8A 旺角计算机中心3楼311铺)

3572 0827

Sound & Vision (Hong Kong Airport) | SV3 Shop: 离港层(L6)近60号登机闸口(禁区)
(香港赤鱲角翔天路香港国际机场一号客运大楼)

2186 6630

Sound & Vision (Hong Kong Airport) | SV4 Shop: 中场客运廊离港层(L6)近201至230号登机闸口(禁区)
(香港赤鱲角翔天路香港国际机场一号客运大楼)

2458 3600

Star Worldwide Limited
(九龙弥敦道750号始创中心2楼211号铺)
Star Worldwide Limited
(香港荃湾西楼角路138-168号荃丰中心商场L2 G/F 18号铺)
Studio A
(元朗教育路1号千色广场地下3-5&43号铺)

2343 5999

Sunion Telecom (International) Limited
(元朗朗日路8号新元朗中心3楼A326, 327铺)

2889 2226

Sunion Telecom (International) Limited
(湾仔菲林明道8号大同大厦地下 1 及 2 号铺)

2258 7600

Vertex Technology Co Ltd
(香港铜锣湾告士打道311号皇室堡10楼1002-1003室)

2576 4864

亚诺生活
(观塘鸿图道58号金凯工业大厦5楼22室)

2157 9739

卫讯
(香港中环德辅道中119号远东发展大厦地下)

3571 9080

卫讯
(香港铜锣湾怡和街9-15号地下4号铺)

2576 8809

卫讯
(九龙旺角弥敦道750号始创中心地下G09、G10及G24号铺)

2758 8300

卫讯
(九龙旺角西洋菜南街1A百宝利商业中心地下1号铺)

2388 0444

卫讯
(九龙观塘观塘道418号创纪之城5期5楼2A铺)

2770 5123

卫讯
(新界上水龙琛路39号上水广场4楼411号铺)

2442 0321

卫讯
(新界元朗康景街2-20号钧德楼地下14号铺)

2478 0218

卫讯
(新界大埔安邦路8及10号大埔超级城C区2楼560号铺)

2665 0377

卫讯
(新界将军澳唐俊街9号PopCorn一楼 F72号铺)

2752 1188

卫讯
(新界沙田新城市广场一期6楼615B号铺)

2771 1781

卫讯
(新界荃湾西楼角道64-98号南丰中心A128-8-15号铺)

2414 1108

卫讯
(新界荃湾众安街55号大鸿辉(荃湾)中心G05及G15号铺)

3188 4828

卫讯
(新界青衣青敬路33号青衣城1楼145号铺)

3184 0138

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม