ร้านค้าออนไลน์

豐澤FORTRESS_ible Airvida
誠品書店_ible Airvida
J SELECT_ible Airvida
HKTV Mall_ible Airvida
FOCO_ible Airvida
THE CLUB_ible Airvida
Thinking Group_ible Airvida

ร้านค้า

Comet Square Co.
(香港九龙旺角弥敦道750号始创中心201-2号铺)

3524 7348

Designer Group Company ( PP shop )
(香港金钟太古广场L2号256号铺)

2918 4811

E-Lifestyle by Sprint-Cass (Hong Kong Airport) | EL1 Shop: 离港层(L7)离境(南)后区域(禁区)
(香港赤鱲角翔天路香港国际机场一号客运大楼)

3793 3357

E-Lifestyle by Sprint-Cass (Hong Kong Airport) | EL2 Shop: 离港层(L7)离境(北)后区域(禁区)
(香港赤鱲角翔天路香港国际机场一号客运大楼)

3793 3357

E-Lifestyle by Sprint-Cass (Hong Kong Airport) | EL3 Shop: 离港层(L6)近2号登机闸口(禁区)
(香港赤鱲角翔天路香港国际机场一号客运大楼)
eslite 诚品书店 | 尖沙咀店
(香港尖沙咀梳士巴利道3号星光行2/F-3/F)

3419 1088

eslite 诚品书店 | 铜锣湾店
(香港铜锣湾轩尼诗道500号希慎广场8/F-10/F)

3419 6789

FOCO Lifestyle & Headphone Pro-Shop
(湾仔轩尼诗道130号湾仔计算机城2楼251号铺)

2955 1120

FOCO Lifestyle & Headphone Pro-Shop
(深水埗钦州街94A高登计算机中心1楼5号铺)

2955 1128

FOCO Lifestyle & Headphone Pro-Shop
(将军澳重华路8号东港城2楼251号铺(港铁坑口站A1出口))

2613 9188

Fortress Ltd ( Techlife )
(沙田新城市广场6楼635-636铺)

2406 0628

Fortress Ltd (techlife)
(马鞍山广场 3 楼 364B 号铺)

2640 8813

Fortress Ltd (techlife)
(青衣城 3 楼 305-307A 号铺)

2186 7213

Fortress Ltd (techlife)
(屯门屯盛街 1 号屯门市广场 1 期地下G002-G007 号铺)

2467 8066

Fortress Ltd (techlife)
(元朗大棠路光华广场1楼)

2479 3328

Fortress Ltd (techlife)
(柯士甸道西 1 号圆方 1 楼1050B 号铺)

2196 8252

Fortress Ltd (techlife)
(九龙将军澳 PopCorn 2, F70 号铺)

2752 1050

Fortress Ltd (techlife)
(九龙黄埔花园第十二期家居庭地库)

2954 2786

Fortress Ltd (techlife)
(旺角664号惠丰中心地下 4-6 号铺)

2787 2625

Fortress Ltd (techlife)
(九龙湾德福广场第一期 G45-51号铺)

2997 3042

Fortress Ltd (techlife)
(太古城中心南商场 4 楼 418 号铺)

2568 2018

Fortress Ltd (techlife)
(铜锣湾时代广场8楼818-821号铺及9楼914-915号铺)

2506 1082

Fortress Ltd (techlife)
(香港中环皇后大道中 33 号万邦行低层地下 1-2 号铺)

2121 1069

Fortress Ltd (techlife)
(九龙尖沙咀海洋中心 3 楼 333A, 333B, 335-7 号铺)

3101 1413

Fortress Ltd (techlife)
(新界大埔超级城 2 楼 564-566 及 570 号铺)

2667 7669

Fortress Ltd (techlife)
(九龙钻石山荷李活广场 2 楼 201 号铺)

2111 1099

Fortress Ltd (techlife)
(九龙观塘创纪之城第 5 期 APM 5 楼 L5-5 号及 L5-6a 号铺)

2468 1360

Ideal Digital
(旺角山东街47-51号星际城市2楼206-207 & 229-230号铺)

2332 4222

J-Select
(尖沙咀梳士巴利道18号K11 MUSEA 4楼402号铺)

3180 3373

J-Select
(香港金钟道88号太古广场2楼214号铺)

3180 3118

J-Select
(九龙塘 又一城 G-28号铺)

3180 3038

J-Select
(沙田 HomeSquare 327-328号铺)

3180 3050

J-Select
(将军澳 PopCorn F57-58号铺)

3180 3450

J-Select
(新界元朗朗日路9号形点I 2楼2005铺)

3180 3014

J-Select
(尖沙咀海港城港威商场3楼3210C铺)

5318 7740

Kings Audio Digital
(深水埗福华街161-175号福仁商场1楼21-22号铺)

2986 9880

Mantung Technology
(九龙深水埗钦州街94A号高登电脑中心1楼83号铺)

3460 5892

Metro Inc. Limited
(香港湾仔轩尼诗道130号湾仔电脑城146号铺)

3594 5757

Metro six
(尖沙咀梳士巴利道18号K11 MUSEA 4楼405A号铺)

3892 3890

MOBO PLUS
(九龙弥敦道750号始创中心2楼266号铺)

5238 0077

NEW YAOHAN
(澳门苏亚利斯博士大马路90号)

2872 5338

Original Technology (HK) Ltd
(澳门南湾大马路669号志豪大厦地下)

2871 7428

Original Technology (HK) Ltd
(氹仔花城利盈地下J铺)

2884 2515

Original Technology (HK) Ltd
(高士德大马路62-64B号)

2852 8168

Original Technology (HK) Ltd
(美狮美高梅124A铺(金狮大堂入口))

2889 8935

S.V SHOP
(旺角奶路臣街8-8A 旺角计算机中心3楼311铺)

3572 0827

Sound & Vision (Hong Kong Airport) | SV3 Shop: 离港层(L6)近60号登机闸口(禁区)
(香港赤鱲角翔天路香港国际机场一号客运大楼)

2186 6630

Sound & Vision (Hong Kong Airport) | SV4 Shop: 中场客运廊离港层(L6)近201至230号登机闸口(禁区)
(香港赤鱲角翔天路香港国际机场一号客运大楼)

2458 3600

Star Worldwide Limited
(九龙弥敦道750号始创中心2楼211号铺)
Star Worldwide Limited
(香港荃湾西楼角路138-168号荃丰中心商场L2 G/F 18号铺)
Studio A
(元朗教育路1号千色广场地下3-5&43号铺)

2343 5999

Sunion Telecom (International) Limited
(元朗朗日路8号新元朗中心3楼A326, 327铺)

2889 2226

Sunion Telecom (International) Limited
(湾仔菲林明道8号大同大厦地下 1 及 2 号铺)

2258 7600

Vertex Technology Co Ltd
(香港铜锣湾告士打道311号皇室堡10楼1002-1003室)

2576 4864

黑口袋 POCKET NOIR | 西九龙高铁站
(香港西九龙高铁B1层9号)

2114 1961

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม