בדקו את מצב האחריות שלכם

ללקוחות רשומים בלבד

היכן נמצאים המספר הסידורי וקוד האימות
מספר סידורי *

תזכורת: האחריות המוגבלת תחול לתקופה של שנים עשר (12) חודשים ממועד רישום המוצר. במקרה שבו לא הושלם הרישום האינטרנטי, תאריך היצרן כפי שנרשם אצל
.ייחשב כתחילת מועד תקופת האחריות ible

זקוקים לעזרה נוספת